Auto chess Mobile - Máy Cho Đi War-Beast Nhưng Cố Xoay Sang 6 Mage Thì Sẽ NTN ?

93 Просмотры
Издатель
Auto chess Mobile - Máy Cho Đi War-Beast Nhưng Cố Xoay Sang 6 Mage Thì Sẽ NTN ?

Game khởi đầu với việc bạn điều khiển courier (gà). Courier là thứ điều khiển tất cả mọi thứ. Courier có 100HP tương đương với lượng máu ban đầu của bạn.

Có tổng cộng 8 người chơi và người sống sót cuối cùng sẽ thắng cuộc. Mỗi người chơi có bàn đấu của mình như bàn cờ vua. Đầu tiên là chọn một hero. Mỗi người chơi ban đầu có 1 gold, và tất cả hero đầu đều có giá 1 gold.

Bạn sẽ thấy mỗi hero đều có hai hạng mục – Species và Class. Ví dụ, Bounty Hunter là species Goblin và class Assassin, trong khi Dragon Knight có đến hai species là Human và Dragon, còn class là Knight. Hiện tại, Dota Auto Chess có tổng cộng 55 hero và tất cả đều được chia ra dựa theo species và class. Dragon Knight, Lycan và Puck là ba hero duy nhất có đến hai species.
Категория
Авто
Комментариев нет.